הנדסת חשמל ואלקטרוניקהElectrical Engineering and Electronic
0512120101 - מבוא למערכות ומעגלים חשמליים
0512351301 - מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים
0512351301 - מעגלים אלקטרוניים אנלוגיים