ביה"ס להנדסת חשמלSchool of Electrical Engineering
0510661001 - התקנים פוטוניים - עקרונות ויישומים
0510726001 - שיטות מתמטיות במדע הנתונים ועיבוד אותות
0510782501 - חוסר הדדיות באלקטרומגנטיות - עקרונות ושימושים