מיקרוביו.מולקולרית וביוטDept of Molecular Microbiology and Biote
0453339501 נושאים עכשווים במיקרוביולוגיה א'
0453339701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית א'
0453411501 - עקרון ה - Hologenome תפקיד ה - Microbiota בהתאמה והאבולוציה של האדם, החי והצומח
0453439501 נושאים עכשווים במיקרוביולוגיה ב'
0453439701 נושאים נבחרים בגנטיקה עכשווית ב'