ביולוגיה מול.ואקול.צמחיםMolecular Biology & Ecology of Plants
0411325001 - גישות לפורמולציה בהגנת צמחי יבול
0411358701 מעבדה חישובית - ניתוח נתוני ריצוף עמוק בעידן הגנומי