מכון ליחסי ישראל-התפוצותCenter for Israel-Diaspora Relation Rese