בינה מלאכותית ובמדעי הנתוניםArtificial Intelligence and Data Sc
1886000101 - מבוא למחשבים ואלגוריתם בשפת פייתון