בינה מלאכותית ובמדעי הנתוניםArtificial Intelligence and Data Sc