מתחברים+B Social
1883060201 גאווה, נידוי ושינוי: החיים הלהט"בים בעבר ובהווה
הציגו בקצרה את התפיסה האנתרופוצנטרית ואת התפיסה האנתרופומורפית. כיצד מתאר סרפל את התפתחותן ההיסטורית? אילו תפקידים תרבותיים הן מילאו לטענתו בחברה האנושית? אילו יחסים קיימים לדעתו בין שתי תפיסות אלה?
1883100501 - מניעים שינוי? ? יזמים חברתיים בישראל