ארכיונאות ומידענותArchival and Information Science
1643100501 - היבטים משפטיים בארכיונאות: הפקדה, חיסיון וחשיפה
1643100601 - מדעי הרוח הדיגיטליים כפרקטיקה ארכיונאית
1643100701 - טכנולוגיות המידע וניהול רשומות דיגיטליות: סוגיות בארכיון דיגטלי