תכנית מזרח תיכון בן-זמננContemporary Middl Eastern Studies Progr
1622401001 כלכלה פוליטית במזה"ת: היבטים בינתחומיים
1622405701 תרבות ערבית, תרבות מזרח תיכונית: היסטוריה ומחקר
1622405801 העולם השיעי בין לבנון לאיראן ומעבר
1622406701 - אסלאם רדיקלי ומתון: דת, חברה ופוליטיקה
1622406901 - משבר האקלים והמזה"ת: תהליכים, אתגרים והזדמנויות
1622407302 - המזרח-התיכון: בין תיאורה לפרקטיקה