מדעי המחשב עם הדגש מ.המוחComputer Science Emphasis On Neuroscienc