ביולוגיה פסיכו.דגש מ.המחBiology and Psychology-Emphsis Brain Res