ניהול מצבי חירום ואסוןDisaster Management
01494101 - מבוא לניהול מצבי חירום ואסון
This meta course inculdes the following descendant courses:
01494110 - גאופוליטיקה של אסונות מעשה ידי אדם
This meta course inculdes the following descendant courses: