ניהול מצבי חירום ואסוןDisaster Management
0149400001 - כתיבה מדעית
הקורס הזה מתקיים כאחת הקבוצות בקורס אב:
01494101 - מבוא לניהול מצבי חירום ואסון
קורס זה הינו קורס אב והוא מכיל את הקבוצות הבאות:
0149410301 - סוגיות בהיערכות אופרטיבית, טכנולוגית ולוגיסטית
הקורס הזה מתקיים כאחת הקבוצות בקורס אב:
01494104 - מבוא לאפידמיולוגיה ושיטות מחקר
קורס זה הינו קורס אב והוא מכיל את הקבוצות הבאות: