לימודי בטחוןSecurity Studies
1052001001 - סוגיות בלימודים אסטרטגיים
1052005001 - שיטות מחקר - הכנה לכתיבת תזה
1052401601 - לוחמת גרילה, טרור והתקוממויות עממיות: היסטוריה ותיאוריה
1052413701 - הכח האווירי - מבצעים, מלחמות ורעיונות
1052414001 - סדנה במחקר יישומי ביטחוני-צבאי א'