תוכ.בינלאומית חקר סכסוכיInternatio.Conflict Resolution&Mediation