דיפלומטיה ולמודי ביטחוןDiplomacy & Security Studies