חוגי מדעי החברהDepts of Social Sciences
10091555 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
1009155541 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים
1009155542 - מבוא לסטטיסטיקה ולניתוח נתונים