הודעות

לכניסה לקורסים משנים קודמות, כולל קורסי קיץ תשע"חבחלק העליון, בלשונית "קורסים", בחירה ב"קורסים משנים קודמות". (לקורסי תשע"ח ניתן להיכנס גם מכאן)

To enter the courses from previous years, including summer 2018 courses: Click on "Courses" tab (at the top), select the relevant year (you can also enter the summer 2018 courses from here)