קורס: Ed.DIY - הדרכת MOODLE, נושא: סביבות הדרכה נוספות: למידה פעילה וכלי הערכה

העמוד הראשי של הקורס
  • מבוא

סביבות הדרכה נוספות: למידה פעילה וכלי הערכה