0618600301 - סמינר כתיבה מחקרית לתלמידי המסלול המחקרי