0618600201 - סמינר אינטגרטיבי למסלול העיוני: פילוסופיה ובעיות השעה