0618478401 - סמינר מחקר: עשרת המופלאים - מאמרי מפתח בפילוסופיה של השפה