0618240001 - אסתטיקה ופילוסופיה של האמנות - שיעור המשך