בתרגול נעבור על החומר התיאורטי של שיעורי הלוגיקה שנלמד ונתרגל יחדיו אתגרים שיעזרו לנו להתמודד עם תרגילי הבית.