0616102201 - מבוא להגות יהודית בעת החדשה (חלק א') - מהי יהדות ומיהם היהודים