0616101901 - הספרות היהודית שבין התנ"ך וספר הזוהר: הדרכה ביבליוגרפית