0616101901 - הדרכה ביבליוגרפית: הספרות היהודית שבין התנ"ך למשנה