0616101701 - שפינוזה ומנדלסון - קריאות בהגות יהודית מודרנית