0616100501 - מבוא לפילוסופיה יהודית של ימי הביניים