0614300501 - חקירות והכרעות בלשון - קורס בשיתוף צוות האקדמיה ללשון העברית