0614140301 קריאה בטקסטים קלאסיים: לשון המקרא עד לשון התנאים