0614140301 - קריאה בטקסטים קלאסיים: לשון המקרא עד לשון התנאים