0612433201 - דמותו של דוד - גלגולים פרשניים בין יהדות, היבטים בעריכה ועיצוב