0510732501 - כיוונים חדשים בתורת המערכות והבקרה עם יישומים בביולוגיה מערכתית