פקולטה למדעי החייםFaculty of Life Sciences
0400420301 סמינר נושאים נבחרים בביולוגיה תאורטית ומתמטית
0400552201 - הובלה תוך תאית של חלבונים ושומנים
0400600001 - עקרונות סטטיסטיים בניסויים
0400600001 - עקרונות סטטיסטיים בניסויים