רשימת כלים טכנו פדגוגים המאושרים לשימוש בקמפוס

 טבלת כלים להוראה ולמידה המאושרים לשימוש בקמפוס

השימוש בכלים, על פי נהלי הגנת הפרטיות ולמדיניות אבטחת מידע וסייבר של האוניברסיטה


לפרטים נוספים יש לפנות ל Virtualt@tauex.tau.ac.il

Annoto

כלי המאפשר אנוטציות על גבי וידיאו של מרצה ומשתמשים בפורמט אישי, זוגי או קבוצתי

Enginius - Marketing Analytics

סימולציות בתחום הניהול

H5p

מחולל פעילויות אינטראקטיביות

Harvard Business Publishing Education - Simulations

סימולציות בתחום הניהול

Mentimeter

כלי  מצגות אינטראקטיביות לביצוע סקרים וקבלת משוב מהקהל בזמן אמת

Ment.io

פלטפורמה לניהול דיונים בכתב

Nearpod

פעילויות משותפות, סקרים ומצגות אינטראקטיביות

Padlet

לוח שיתופי

Pangea

קריאה שיתופית ומונחית בטקסטים

Panopto

שרת וידיאו לאיחסון, הזרמה והפצה של קטעי וידיאו

Pearson (Mastering courses)

חומרי למידה מקוונים - טקסטים, סרטים, בחנים וכו'

screencast-o-matic

לכידת וידיאו (צילום ועריכה)

Storyline

מחולל לפיתוח לומדות, סרטים אינטראקטיביים וסרטוני סמן

Tomax

בדיקת מבחנים מקוונת

Vyond

יצירת אנימציות

Webwork

כלי לביצוע תירגול במקצועות כמותיים, תוך רנדומיזציה של משתני השאלה וקבלת תשובות מרובות

Wiris

מאפשר כתיבה מתמטית בעורך הטקסטים בmoodle

Zoom

תקשורת וידיאו סינכרונית