קטגוריה נוצרה בכדי לשמור בתוכה קורסים פיקטיביים לצרכים שונים.