0618479401 סמינר מחקר: סוף העולם? (פנדמיה, משבר האקלים, סופים והתחלות, רה-סטארט)