0618409301 - ברוך שפינוזה: פילוסופיה כרפואת הנפש והגוף