0618301101 - ברנדום - משמעות לשונית, פרקטיקה היסקית וקונבנציה חברתית