0616352401 - סביבתנות עברית: עיון בהגותו של א. ד. גורדון