0616602101 - דרוש התנינים לנתן העזתי: התיאולוגיה הפוליטית המשיחית השבתאית ותהדותה המתמשכת