0616601401 - ניטשה בתל-אביב: יהודים ויהדות בפילוסופיה של ניטשה