0616237501 תולדות המאגיה היהודית מהעת העתיקה ועד ימינו