0612433501 - מעמד הר סיני: התגלות וברית בספר שמות ומעבר לו