0612350901 - לוח השנה ומועדי השנה במקרא ובמזרח הקדום