0612171401 - מבוא לפרשנות המקרא בימי הביניים א': המזרח וארצות האסלאם