1011210210 - מאקרו כלכלה א' - תצרוכת, השקעה, ושוק העבודה