תכ.רב תחומית מ.הרוח אנגלThe Multidisciplinary Prog.In Humanities