כיצד לאפשר לאורחים (ללא שם משתמש אוניברסיטאי) להכנס לאתר הקורס?

מרצה יקר/ה,

באפשרותך לקבוע שאתר הקורס שלך יהיה זמין לאורחים (כלומר, לכאלה שאין להם שם משתמש אוניברסיטאי).

אורחים יוכלו להיכנס עם מפתח הנקבע מראש על ידך ולצפות באתר הקורס, אך לא להשתתף בפעילויות הקורס השונות.

 

לשם כך, עליך לבדוק שתכני האתר אינם מפרים את חוק זכויות יוצרים (ראה/י מסמך "עקרונות פעולה לשימוש ביצירות לצורכי הוראה") ולמלא את ההצהרה הבאה.

עקב סיבות משפטיות, לא ניתן לחתום על ההצהרה באופן אלקטרוני (לחץ/י כאן להגיע להצהרה). יש לחתום עליה באופן ידני ולשלוח אותה סרוקה לכתובת virtualt@tauex.tau.ac.il.

שימו לב! מרצי הקורס בלבד יכולים לבקש לאפשר כניסת אורחים.

-

-

-

שינוי אחרון: שני, 25 ינואר 2021, 12:27 PM