פנופטו: לא רואה את הקלטות הזום שלי - תש"ף

איתור הקלטות ZOOM בפנופטו:

1. יש לוודא שנמצאים בפנופטו תש"ף

- היכנסו לפנופטו מהקישור הבא: https://tau.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Home.aspx
- בעמוד ההתחברות, בחרו ב-Academic Year 2019/2020 והתחברו
- (אם כבר הייתם מחוברים לפנופטו, התנתקו והתחברו מחדש בשנה המתאימה - בפינה הימנית העליונה לחצו על שמכם והתנתקו)

בחרו ב Academic Year 2019/2020


2. לאחר ההתחברות לפנופטו 2019/2020 עברו לתיקיית My Folder (בתפריט בצד שמאל)

התחברו לתיקיית My Folder בתפריט בצד שמאל


3. אם ההקלטות לא מופיעות בתיקייה:

יש לפנות ל-Virtual TAU במייל, לכתובת: virtualt@tauex.tau.ac.il
עם הפרטים הבאים:

בנושא - איתור הקלטות פנופטו תש"ף

- שם ושם משפחה:
- מס' ת.ז:
- מספר קורס לדוגמה בו יש הקלטות ZOOM:
שינוי אחרון: 17/09/2020, 13:42