הודעות המרצה

תיקון קטן לסעיף 3a בתרגיל 3

תיקון קטן לסעיף 3a בתרגיל 3

על ידי אמיר בנבנישתי שפילקה בתאריך
Number of replies: 0

שלום,

ערכתי מחדש את נוסח הסעיף בשל אי בהירות קלה בניסוח המקורי.

תודה לניצן ששם לב לבעיה.

אמיר